Kevätliittokokous 24.5.2015

Julkaistu: 24.04.2015

SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO RY KOKOUSKUTSU

LIITTOKOKOUS Helsinki 23.4.2015

Aika Sunnuntai 24.5.2015 klo 10.00

Paikka Valo ry:n toimitilat
Radiokatu 20, 00240 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Tarkastetaan edustajien valtakirjat.
5. Esitetään liiton edellisen toimintakauden 1.4-31.3 toimintakertomus, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös,         tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Valitaan liiton varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle (erovuorossa Veijo Janhunen).
8. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle (erovuorossa Jari Kettunen, Jukka Koskinen ja Markku Niemitalo).
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joista ainakin toisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM -tilintarkastajia, mikäli yhdistyksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö ei toista tilintarkastajaa valita.
10. Esitetään liiton talousarvio vuodelle 2016 sekä tarkistetaan kuluvan vuoden 2015 talousarviota.
11. Tarkistetaan toimintakauden toimintasuunnitelma (1.6-31.5).
12. Päätetään toimintakauden lisenssi- ja sarjojen osallistumismaksuista
13. Liittohallituksen esitys tavoiteohjelmasta
14. Päätetään esityslistalla olevista muista asioista.
Sellaisista asioista, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kevätkokouksessa käsiteltäväksi ja lausunnon antamiseksi, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimääristä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioista, jotka mainitaan yhdistyslain §:n 23 1 momentissa.
15. Päättäminen.

Kokoustilan ovet avautuvat klo 10.00.

Valmistelevat kokoukset 23.5.2014
Valo ry:n toimitilat
Radiokatu 20, 00240 Helsinki

klo 11.00 -13.00 Nuorten kilpailu- ja harrastetoiminta
klo 13.30 -15.30 Aikuisten kilpailu- ja harrastetoiminta
klo 15.45 Tavoiteohjelman esittelyä