Jääpalloliiton kevätliittokokous 21.5.2017

Julkaistu: 21.04.2017

SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO RY                               KOKOUSKUTSU

 

LIITTOKOKOUS                                            Helsinki 20.4.2017

 

Aika     Sunnuntai 21.5.2017 klo 10.15

Paikka:Helsingin diakonissalaitos, Alppikatu 2, 00530 Helsinki. Auditorioon käynti Alppikadun puolelta

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus.

4. Tarkastetaan edustajien valtakirjat.

5. Esitetään liiton edellisen toimintakauden 1.4-31.3 toimintakertomus, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Valitaan liiton varapuheenjohtaja

8. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle (erovuorossa Jukka Jaatinen, Jari Kettunen, Jukka Koskinen)

9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joista ainakin toisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM -tilintarkastajia, mikäli yhdistyksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö ei toista tilintarkastajaa valita.

10. Esitetään liiton talousarvio vuodelle 2018 sekä tarkistetaan kuluvan vuoden 2017 talousarviota.

11. Tarkistetaan toimintakauden toimintasuunnitelma (1.6-31.5).

12. Päätetään toimintakauden lisenssi- ja sarjojen osallistumismaksuista

13. Päätetään esityslistalla olevista muista asiosta.                                                                                                                                                 Sellaisista asioista, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kevätkokouksessa käsiteltäväksi ja lausunnon antamiseksi, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimääristä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioista, jotka mainitaan yhdistyslain §:n 23 1 momentissa.

14. Päättäminen.

Kokoustilan ovet avautuvat klo 10.00.

Valmistelevat kokoukset 20.5.2017: Helsingin diakonissalaitos, Alppikatu 2 00530 Helsinki.
Lauantaina Lina rakennus jonne käynti on sisäpihalta, ks. kartta

Sunnuntaina Auditorio J talo käynti Alppikadun puolelta

Lauantaina Lina C talo, käynti rakennuksen vasemmalta puolelta

Valmistelevat kokoukset

SJPL:n valmistelevan kokouksen yhteydessä järjestetään avoin keskustelutilaisuus ”samassa veneessä”

  • tilaisuus on tarkoitettu erotuomareille, kurinpitäjille, asettelijalle, valmentajille, pelaajille ja seurajohtajille
  • tarkoitus on käydä läpi kauden 2016-17 erotuomaritoiminta (kauden tavoitteet ja arvio onnistumisesta), asettelun problematiikka ja tuomarikolmikoiden valinta otteluihin, ulkomaalaiset erotuomarit BL:ssä. Kuripitopäätökset kaudella 2016-17 (määrä, linjaus jne.) kokemukset videotarkistuksesta. Keskustelua Olli Mannisen klipeistä kaudelta 2016-17.
  • Miten kaudella 2017-18?

 

Ohjelma:

11.00 Nuorten toiminta kaudella 2017-18 – kilpailutoiminta, nuorisoprojekti

12.00 Samassa veneessä

14.15 Jääpallon näkyvyys 2017-18

15.45 Bandyliiga ja muut sarjat sekä vuosikokousasiat 2017