Kutsu SJPL:n kevätliittokokoukseen

Julkaistu: 18.05.2018

SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO RY                                                        KOKOUSKUTSU

 

LIITTOKOKOUS                                                                                  Helsinki 19.4.2018

 

Aika: Sunnuntai 20.5.2018 klo 10.15

Paikka: Kirjan talo, Kirjatyöntekijänkatu 10, 00170 Helsinki, ajo-ohjeet

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus.

2 Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus.

4 Tarkastetaan edustajien valtakirjat.

5 Esitetään liiton edellisen toimintakauden 1.4-31.3 toimintakertomus, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

6 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

7 Valitaan liiton puheenjohtaja

8 Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tai eronneiden tilalle (erovuorossa Tuomo Partanen, Markus Saukkonen ja Kari Vänttinen)

9 Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joista ainakin toisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT- tai HTM -tilintarkastajia, mikäli yhdistyksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö ei toista tilintarkastajaa valita.

10 Esitetään liiton talousarvio vuodelle 2019 sekä tarkistetaan kuluvan vuoden 2018 talousarviota.

11 Tarkistetaan toimintakauden toimintasuunnitelma (1.6-31.5)

12 Päätetään toimintakauden lisenssi- ja sarjojen osallistumismaksuista

13 Päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

Sellaisista asioista, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kevätkokouksessa käsiteltäväksi ja lausunnon antamiseksi, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimääristä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioista, jotka mainitaan yhdistyslain §:n 23 1 momentissa.

14 Päättäminen.

 

Kokoustilan ovet avautuvat klo 10.00.

Valmistelevat kokoukset 19.5.2018: Kirjan talo, Kirjatyöntekijänkatu 10, 00170 Helsinki

Ohjelma:

11.00 Nuorten toiminta kaudella 2018-19 – kilpailutoiminta, nuorisoprojekti

14.00 Hoika – lisenssit ja jäsenrekisteri – muutosmahdollisuus

15.00 Bandyliiga ja muut sarjat sekä vuosikokousasiat 2018