Tobias Karlsson ny verksamhetsledare för Finlands Bandyförbund

Julkaistu: 27.02.2019

Finlands Bandyförbund har valt 44-åriga Tobias Karlsson till ny verksamhetsledare. Karlsson, som bl.a. tidigare jobbat som verksamhetsledare för Finlands Boxningsförbund, börjar sitt uppdrag 1.3.2019.

När den långvariga verksamhetsledaren Pekka Liikanen går i pension, inledde Bandyförbundet en rekryteringsprocess för att hitta en ny verksamhetsledare. Tanken är att den nya verksamhetsledaren skall fortsätta utveckla samarbetet mellan föreningarna och förbundet samt att öka synligheten och intressebevakningen på det nationella idrottsfältet. Målsättningen är att kunna öka antalet utövare och åskådare, förbättra synligheten och att utveckla möjligheterna att utöva bandy.

– Jag är nöjd att uppgiften som verksamhetsledare intresserade. Vi hade flera bra ansökningar, berättar Bandyförbundets ordförande Jari Kettunen belåtet.

Finlands Bandyförbunds styrelse valde enhälligt Tobias Karlsson till verksamhetsledare. 

– Tobias Karlsson stack ut bland de som sökte tack vare en mångsidig erfarenhet av att jobba i idrottsorganisationer, trots att han kommer utifrån bandyn. Tobias räds inte utmaningar och jag är säker att han har nya tankar och infallsvinklar om hur vi kan utveckla såväl förbundets som föreningarnas verksamhet, fortsätter Kettunen.

Karlsson har en gedigen erfarenhet av arbete inom idrotten, både för centralorganisationer och för grenförbund. Han är utbildad Idrottsinsruktör (YH). Trots att Karlsson inte tidigare har varit aktiv inom bandyn är grenen bekant från barnsben i hemstaden Borgå.

Tobias Karlsson ser att bandyn har goda framtidsutsikter, både nationellt och internationellt. 21 länder deltog i VM turneringen i Sverige som spelades i januari. Bandygemenskapens ansträngningar att bli OS-gren och att grenen är med i Vinteruniversiaden i Krasnojarsk, Ryssland 2.-12.3. ökar synligheten och intresset för grenen.

– Efter att länge har jobbat med individuell idrott skall det bli roligt och lärorikt att jobba med lagidrott. I jämförelse är det ganska förmånligt att utöva bandy och det skapar goda förutsättningar för grenen. Väderförhållandena är förstås inte alltid på bandyns sida, men vi är förhoppningsfulla att Finlands första hall för bandy skall se dagsljuset inom kort. Själv ser jag gärna bandyn som OS-gren i framtiden. Bandyn kräver ju inga hoppläöst stora investeringar av arrangörerna heller, berättar Karlsson om framtidutsikterna och orsakerna till att han sökte jobbet.

Karlsson kommer att jobba från Bandyförbundets kontor i Helsingfors, men arbetsfältet är hela Finland. Han poängterar vikten av att bekanta sig med föreningarnas verksamhet och bandyentusiasterna. Karlsson åberopar också samarbete över föreningsgränserna.

– Målsättningen är att besöka samtliga föreningar under våren. Nästa vecka får jag redan vara med på Bandyligans avgörande matcher, konstaterar Karlsson ivrigt.

Text på finska: Mari Ukkonen
Foto: Jukka Koskinen (bildad vänster: Bandyförbundets ordförande Jari Kettunen och Tobias Karlsson, ny verksamhetsledare, till höger.)