OKM:m Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus)

Julkaistu: 30.04.2020

Avustusta voidaan hakea liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3-31.5.2020 välisenä aikana. Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta. Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija on käyttänyt tai käyttää lain ja työehtosopimusten antamat mahdollisuudet töiden uudelleen järjestämiseen.

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.

Avustuksen hakulomake on käytettävissä ma 4.5.2020.

Lisätietoja:
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/covid-19-pandemia-avustukset-liikunta-ja-urheiluseuroille-erityisavustus-