kotikenttä kuntoon 2013

valmentajien ohjelma

Valmentajakoulutus

Valmentajakoulutus toteutetaan liiton koulutusvaliokunnan ja SLU:n ja sen alueiden tarjoamien kurssien kautta. Koulutuksessa suoritetaan muiden lajien tapaan I-tason ja II-tason valmentajakurssit.

SJPL:n valmentajakoulutus ja koulutusmateriaalit uudistetaan SLU:n tutkintojen perusteiden vaatimalle tasolle. Opiskelu suoritetaan monimuoto-opiskeluna (lähiopetus, etäopetus ja itseopiskeluna) ja lähiopetus keskitetään Helsinkiin ja Ouluun yhteistyössä Tapanilan Urheilukeskuksen ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa. Peruskursseja kuitenkin pyritään järjestämään jokaisella jääpallopaikkakunnalla.

Valmentajakoulutuksen kautta jääpalloilun valmentajat voivat suorittaa I- ja II-tason valmentajakoulutuksen. II-tason jälkeen valmentajan on mahdollista edetä liikuntaopistojen järjestämiin kansallisiin valmentajatutkintoihin. Molempien tasojen suorittamiseen kuuluu useita yksittäisiä kursseja joista yhteenlaskettuna tulevat vaaditut tuntimäärät. I-tason koulutuksen tuntimäärä on 50 h ja II-tason tuntimäärä on 100 h. Kurssien sisällöt koostuvat a) yhteisistä aiheista yli lajirajojen b) lajiopinnoista, jotka yhdistetään yhteisiin aihealueisiin ja c) valinnaisiin opintoihin, joita voi suorittaa omalla paikkakunnalla lähiopetuksena.