Toiminnasta lyhyesti

Suomen Jääpalloliiton (SJPL) tarkoitus on edistää ja ylläpitää jääpallotoimintaa Suomessa.
Tälle sivulle on koottu keskeisiä SJPL:n toiminnan lähtökohtia sekä toimintaa ohjaavia periaatteita. Liiton säännöt ovat omalla sivullaan.

Suomen Jääpalloliiton visio, tahtotila toiminnalle:
Jääpallo on Suomessa kasvava ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti kestävällä perustalla oleva liikunta- ja urheilumuoto. Suomalainen jääpallotyö kestää kansainvälisen vertailun niin toiminnallisesti, taloudellisesti sekä urheilullisesti. Jääpallosta tulee yksi johtavista lasten ja nuorten talviurheilumuodoista.

Suomen Jääpalloliiton missio, toiminta-ajatus:
Jääpallo tarjoaa harrastajalleen hyvähenkisen liikunta- ja urheiluympäristön, jossa kanssapelaajan kunnioitus ja reilun pelin henki näkyy kaikessa toiminnassa. Jääpalloliitto vahvistaa omalla panoksellaan lajin harrastajamäärien kasvattamista ja lajin mielenkiintoa median suuntaan. Liiton toiminnan suuntaviivat hahmottuvat nuorisourheilun kehittämisen, maajoukkuetoiminnan tavoitteellisuuden, laji-identiteetin vahvistamisen sekä lajin harrastamisen olosuhteiden parantamisen osatavoitteista.

Jääpalloliiton toimistossa työskentelee toiminnanjohtaja (Pekka Liikanen) ja kilpailupäällikkö (Kristina Koskela), joiden tehtävänä on liiton toiminnan kannalta tärkeiden päivittäisten tehtävien hoito. Lisäksi Jääpalloliiton toiminnan kannalta tärkeät tavoitealueet ovat:

  1. Uusien harrastaminen saaminen lajin pariin. Tavoite koskee sekä lapsia ja nuoria että aikuisharrastajia. Myös tyttöjääpallon kehittäminen liittyy tähän tavoitteeseen.

  2. Lajin olosuhteiden parantaminen: olemassa olevien kilpailu- ja harrastusolosuhteiden kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa (seurat ja kaupungit) sekä uusien harrastusolosuhteiden luominen (uudet tekojääkentät ja ison jään hallit). Olosuhdeasiassa tehdään yhteistyötä muiden jäälajien kanssa.

  3. Jääpalloa koskevan tietoisuuden parantaminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tavoite koskee sekä viestinnän sisältöä että välineitä, joiden suhteen noudatetaan viestintästrategiaa.

Näiden tavoitteiden toteutuksen kautta toiminnassa on mahdollisuus parantaa liiton taloutta niin julkisen tuen kuin yksityisten yhteistyökumppanien avulla.

Jääpalloliitto haluaa olla mukana kehittämissä avointa, monipuolista sekä arvostavaa jääpallotoimintaa niin kotimaassa kuin kansainvälisessä toiminnassa.

Jääpalloliiton toimintaa ohjaa vuosittaiset liittokokouspäätökset, yhdistyksen säännöt sekä laajempi, viidelle vuodelle laadittavat tavoiteohjelmat. Uusin tavoiteohjelmatyö on juuri käynnissä. Ohjelma koskee vuosia 2011-2015.

Tavoiteohjelmaa täydentäviä strategioita:

Viestintästrategia
Koulutusstrategia
Huippu-urheilun strategia                                                                                                  SJPL:n antidopingohjelma