Suomen Jääpalloliiton valiokunnat ja niille määritellyt tehtävät kaudella 2011–2012

Valiokuntien yhteyshenkilöinä toimivat puheenjohtajat.


Työvaliokunta
Topiantti Äikäs (pj.)
Veijo Janhunen
Pekka Liikanen

 • Liiton talouteen liittyvien asioiden valmistelu ja valvonta.
 • Liittohallitusasioiden valmistelu siltä osin kun asiaa ei kuulu muille valiokunnille.
 • Valmistella hallitukselle SJPL:n piirien toimintaa liittyvää työtä sekä toimii yhteistyöelimenä alueellisen toiminnan kehittämisessä.
 • Henkilöstöasioiden valmistelu ja seuranta.


Ansiomerkkivaliokunta
Pekka Anttinen (pj.)
Fjalar Åsten

 • Valmistelee liiton sääntöjä noudattaen tasapuolisesti ansiomerkkianomukset.
 • Tekee esityksiä anomusten perusteella anomukset liittohallitukselle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.
 • Pitää kokouksistaan pöytäkirjaa sekä pitää kirjaa myönnetyistä ansiomerkeistä ja plaketeista.


Kilpailuvaliokunta
Markus Saukkonen (pj.)
Kristina Koskela
Vesa Rapo
Jorma Saastamoinen

 • Valiokunnan tärkein tehtävä on vastata kansallisesta kilpailutoiminnasta.
 • Laatii Bandyliigan otteluohjelman sekä ratkaisemaan mahdollisia ottelusiirtoja koskevat kysymykset.


Nuoriso- ja kehittämisvaliokunta

Kilpailujaos
Timo Wallius (pj.)
Kristina Koskela
Jukka-Pekka Koskinen
Jani Lahtinen

Kehittämisjaos
Timo Helavuori
Mikko Holappa
Thomas Huber
Esa Ihalainen
Arto Kumpula
Petri Kärkkäinen
Joni Maaranen
Risto Petäjä
Tapio Tarvainen
Pasi Virtanen

Nuoriso- ja kehittämisvaliokunnan (NKvlk) keskeiset tehtävät.

 1. Kilpailuasiat (P11–P15-nuoret).
 2. Nuori Suomi ja Sinettiseura-asiat.
 3. Lajin ja seuratoiminnan kehittämisasiat.

Kilpailujaoksen tavoitteet:

 1. Vahvistaa kaudella 2009–2010 junioreissa käytettävät sarja-muodot.
 2. Junnuopas kaudelle 2009–2010.
 3. Hallinnoida ja yksinkertaistaa kaksoisedustus ja yli-ikäisyys päätöksiä .
 4. Lisätä sinettiseurojen määrää.

Kehittämisjaoksen tavoitteet:

 1. Nykyisten harrastajien saaminen SJPL:n alaiseen toimintaan.
 2. Jääpallo/luistelukoulujen vahvistaminen/käynnistäminen.
 3. Suomi-sarja toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvattaminen.
 4. Kortteli- ja koululaisjääpallon kehittäminen.
 5. Seurojen ja liittojen välinen yhteistyö.


Naisvaliokunta
Kaisa Herranen-Hartikainen pj
Juha Lappi
Leo Segerman
Jani Lahtinen
Paavo Pietilä
Kati Liikamaa-Pasma
Heikki Haverinen

 • Kehittää tyttö- ja naisjääpallotoimintaa nykyisillä paikkakunnilla.
 • Pyrkii myös aloittamaan tyttöjääpallotoimintaa uusilla paikkakunnilla ja saamaan lisää tyttöjä jääpallon pariin.
 • Tekee konkreettisen toimintasuunnitelman seuraavalle 3–4-vuotiskaudelle.


Maajoukkue- ja kansainvälisten asioiden valiokunta
Veijo Janhunen (pj.)
Kaisa Herranen-Hartikainen
Leo Segerman

 • Tekee kauden aikana esitykset maajoukkuevalmentajista ja maajoukkueiden ohjelmista.
 • Pyrkii muodostamaan tukiryhmät eri maajoukkueille varainhankinnan tehostamiseksi.
 • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan FIB:n järjestötoimintaan sekä lähettää erotuomareita kv. tehtäviin.


Erotuomari- ja sääntövaliokunta
Timo Keltanen (pj.)
Kaj Wallén

Sääntöasiat
Thomas Huber
Jukka Blomberg

 • Uudistaa ja kehittää erotuomaritoimintaa kokonaisuudessaan kaikilla osa-alueilla.
 • Vastaa haasteisiin erotuomaritarkkailun, tiedottamisen, koulutuksen, yhteistyön ja uusien erotuomareiden hankinnan alueilla.
 • Pyritään kartoittamaan valtakunnallisesti potentiaalisten tarkkailijoiden määrää ja saada heitä toimintaan mukaan.
 • Pyritään avoimeen viestintään.
 • Pyritään selkeään ja säännölliseen tiedottamiseen.
 • Lisätään yhteistyötä JVEK:n kanssa mm. kehittämällä ideoita uusien erotuomarien hankkimiseksi.
 • Kehitetään erotuomarikoulutusta ja pyritään siihen, että 2–3 seuraavan vuoden aikana saadaan yhteinen koulutusohjelma valtakunnallisesti käyttöön alkeis- ja jatkokursseille.


Kurinpitovaliokunta
Eero Aho (pj.)
Kristiina Koskela
Kari Liikanen

 • Tehtävänä on käsitellä otteluissa tapahtuvien järjestyshäiriöiden ja pelaajien / toimihenkilöiden kentältäpoistojen seuraamuksia raporttien perusteella mahdollisia lisäsanktioita.


Olosuhdevaliokunta
Thomas Huber (pj.)
Raimo Juvonen
Pekka Liikanen
Jussi Vasala
Pasi Virtanen

 1. Jääpallohallien ja suurten tekojäiden rakentaminen Suomeen.
 2. Parannetaan yhteistyötä jääurheiluliittojen kanssa:
  - antaa paremmat mahdollisuudet edellisen tavoitteen toteuttamiseksi ja mahdollistaa muiden olosuhteiden (katsomoiden, pukusuojien, kuvaus ym.) parantamisen.
 3. Lisätään yhteistyötä liike-elämän, urheilujärjestöjen ja -liittojen, kunnallisten ja valtion päätöksentekijöiden kanssa.
 4. Laaditaan tietopankki olosuhteista näille sivuille:
  - tietoa suurista tekojäistä (vaihtoehtoja, kustannuksia ym.)
  - esimerkkitapauksia suurten tekojääkenttien toteutuksesta
 5. Laaditaan SJPL:n useamman vuoden olosuhdestrategia ja tavoiteohjelma.
 6. SJPL:n ja sen jäsenyhdistysten yhteistyön lisääminen olosuhdeasioissa:
  - olosuhdekartoitus,
  - tekojäät, kaukalot ja niiden rakentamiseen vaikuttaminen.


Viestintä- ja markkinointivaliokunta
Pekka Huovila (pj .)
Samuli Heiskala
Pekka Liikanen
Aimo Vainio
Topiantti Äikäs

 • Valtakunnallinen viestintä liiton uudistuvien verkkosivujen kautta seuroissa ja liitossa tuotettavaan materiaaliin pohjautuen.
 • Neljän fokusoidulle kohderyhmälle suunnatun verkkolehden julkaiseminen vierailevin päätoimittajin
 • Liiton sekä seurojen markkinoinnin ja viestinnän tuki kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja paikallisesti eri medioita hyödyntäen


Koulutusvaliokunta
Timo Helavuori pj
Pekka Liikanen

Liittokouluttajat:
Timo Aaltonen
Jari Hyttinen
Markus Saukkonen

 • Osallistuu valioerotuomari-, valmentaja- ja seurajohtajapäivien suunnitteluun ja järjestämiseen sekä vastaa liiton tarjoamasta erotuomari- ja valmentajakoulutuksesta.
 • Kauden päätavoitteena tavoiteohjelman 2011–2015 laatiminen koulutustoiminnan osalta sekä koulutusorganisaation luominen sekä koulutusmateriaalin tarkistaminen.


Tekninen valiokunta
Pekka Liikanen (pj.)
Ari Kukkonen

 • Tiivistää yhteistyötä kansainvälisen liiton Technical Committeen kanssa. Näin on mahdollista kehittää edelleen varusteisiin ja pelivälineisiin liittyviä asioita sekä erityisesti maiden välisiin siirtoihin liittyviä asioita.
 • Kilpailuvälineistä tärkeimmät kehittämiskohteet ovat pallon, mv:n suojien ja mailan koon tarkempi määrittely.
 • Kotimaan toiminnassa kehitetään edelleen varusteisiin ja pelivälineisiin liittyviä määritelmiä, niin aikuis- kuin myös junioritoiminnan osalta.
 • Vahvistaa kilpailuvälineet.