Nuorisoprojekti hakee vetäjiä

Lähde SJPL:n Nuorisoprojektille vetäjäksi!

Suomen Jääpalloliitto hakee OTO-periaatteella toimivia nuorisoprojektin vetäjiä kaudelle 2013–2014. Toimintaa järjestetään koko maan alueella ns. jääpallopaikkakunnilla ja lisäksi Seinäjoella ja Turussa.
Vastuualueena on ensisijaisesti oman alueen nuorisoprojektin suunnittelu ja toteutus. Alustavaan projektisuunnitelmaan voit tutustua tällä sivulla olevista aineistoista (selaa alaspäin).

Työsuhde on määräaikainen 31.4.2014 asti ja työ suoritetaan oman työn tai opiskelun lisänä. Työajat sovitaan tarkemmin erikseen.

Mikäli sinulla on kokemusta ryhmien vetämisestä ja olet kiinnostunut lasten ja nuorten ohjaustoiminnasta niin ota rohkeasti yhteyttä! Hakijalta edellytetään luistelutaitoa ja innostuneisuutta. Kokemukset jääpallosta ovat eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Pekka Liikanen, puh 040 5449350 toimisto@finbandy.fi tai Thomas Huber puh 050 5599507 thomas.huber@reims.fi.
Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä edellä mainittuihin viimeistään 24.8.2013.

Kontula-projektille haetaan vetäjää ja apuohjaajia

Suomen Jääpalloliitto hakee Kontulassa jatkuvaan jääpalloprojektiin vastaavaa vetäjää ja apuohjaajaa (-ia).
Alakouluikäisten ryhmien vastuu vetäjää ja ohjaajia tarvitaan tunneille ajalle marraskuu 2013-maaliskuu 2014. Vastuuvetäjän työsuhde jatkuu 30.4.2014 saakka. Työtehtävät sisältävät myös erikseen sovittavien koululuokkien/oppilaitten opettamista koulupäivän aikoina.

Tässä hyvä tilaisuus lisäansioon esim. opiskelijalle, joka on kiinnostunut liikunnasta ja jääurheilusta. Mikäli sinulla on kokemusta ryhmien vetämisestä ja olet kiinnostunut lasten ja nuorten ohjaustoiminnasta niin ota rohkeasti yhteyttä! Hakijalta edellytetään luistelutaitoa ja innostuneisuutta. Kokemukset jääpallosta ovat eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen toimisto(at)finbandy.fi

Nuorisoprojektisuunnitelmaan voit tutustua http://www.finbandy.fi/sjpl/index.php?section=197
Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Pekka Liikanen, puh 040 544 9350 toimisto@finbandy.fi, Thomas Huber puh 050 559 9507 thomas.huber@reims.fi

Nuorisoprojektin materiaalipankki

Jääpalloliiton organisoima nuorisoprojekti on käynnistynyt. Projektin materiaalit löytyvät täältä:

- PP esitys projektista

- ohjaajanopas

- ohjeita ohjaajalle

- kunniakirjapohja

- tapahtumaan kutsumalli

- ohjeita kouluturnauksen järjestämiseksi, Joni Maaranen

- koulukirjemalli

Liitto hakee Nuorisoprojektille konsulttia Itä-Suomen alueelle

Suomen Jääpalloliitto on käynnistänyt nuorisoprojektin ja haemme Itä-Suomen alueelle kosulttia.

Vastuualueena on ensisijaisesti nuorisohankkeen suunnittelu ja toteutus. Projektisuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Työsuhde on määräaikainen ja työ suoritetaan oman työn tai opiskelun lisänä. Työtehtävän voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla etätehtävänä.

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta tai järjestöelämän tuntemusta.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pekka Liikanen, puh 040 5449350 toimisto@finbandy.fi tai Thomas Huber puh 050 5599507 thomas.huber@reims.fi.

Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä viimeistään 15.9.2011

Nuorisoprojektille vetäjä


Suomen Jääpalloliitto hakee OTO-periaatteella toimivaa nuorisoprojektin vetäjää vuodelle 2011.
Vastuualueena on ensisijaisesti SJPL:n uusien nuorisohankkeiden suunnittelu ja toteutus. Alustavaan projektisuunnitelmaan voit tutustua tästä.

Työsuhde on määräaikainen 31.12.2011 asti ja työ suoritetaan oman työn tai opiskelun lisänä. Työhön on arvioitu menevän n. kahden kuukauden työpanos ja työajat sovitaan tarkemmin erikseen.
Työtehtävän voi suorittaa omalla kotipaikkakunnallaan etätehtävänä.

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta tai järjestöelämän tuntemusta.
Lisätietoja toiminnanjohtaja Pekka Liikanen, puh 040 5449350 toimisto@finbandy.fi tai Thomas Huber puh 050 5599507 thomas.huber@reims.fi.
Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä edellä mainittuihin viimeistään 15.1.2011.

Nuorisotoiminnan kehittäminen

Nuoriso- ja kehittämisvaliokunnan (NuVa) puheenjohtajana on kaudella 2009–10 toiminut Timo Wallius Helsingistä.

Keväällä 2009 NuVa:n keskeisiksi tehtäväksi on määritelty:

 1. Kilpailuasiat (E-C-juniorit)
 2. Nuori Suomi ja Sinettiseura-asiat
 3. Lajin ja seuratoiminnan kehittämisasiat

Valiokunnan tehtävät on jaettu niin, että NuVa:ssa toimii kaksi työryhmää, jaosta. Kilpailu ja Nuori Suomi -asiat määriteltiin NuVa:n Kilpailujaokselle ja lajin ja seuratoiminnan asiat Kehittämisjaostolle (Liittohallitus 11.8.2009).

Kilpailujaoksessa ovat toimineet Timo Wallius, Keijo Tulomäki sekä Kristina Koskela. Ryhmä on hoitanut kilpasarjoihin liittyneet asiat (sarjat, SM-turnaukset, Y-paperit jne.)

NuVa:n tärkeimpänä asiana on ottaa haaste vastaan jääpallon harrastajamäärien kasvattamiseksi!

Kehittämisjaoksen (-työryhmän) tavoitteita ja työskentelytapoja on arvioitu vuoteen 2012 ulottuvan ajanjakson kannalta. Työryhmän vetäjänä on toiminut Thomas Huber. Kokonaistavoite on pilkottu viiteen osa-alueeseen:

 1. Nykyisten harrastajien saaminen SJPL:n alaiseen toimintaan
 2. Jääpallo- ja luistelukoulujen vahvistaminen ja käynnistäminen
 3. Suomi-sarja toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvattaminen
 4. Kortteli- tai koululaisjääpallon kehittäminen
 5. Seurojen ja liittojen välinen yhteistyö

Kunkin tavoite puolestaan sisältää joukon toimenpiteitä, joita ovat:

 1. Nykyisten harrastajien saaminen SJPL:n alaiseen toimintaan
 • Lisenssirakenteen uudistus
 • Lisenssin ostamisen helppous
 • Tulospalvelu yhteydessä lisenssiin
 • Kaikilla harrastajilla SJPL:n lisenssi
 1. Jääpallo- ja luistelukoulujen vahvistaminen ja käynnistäminen
 • Koulutusmateriaalit yhtenäiseväksi
 • Ohjauskortit vetäjille
 • Esittely- ja mainosmateriaalit seuroille
 • Lisenssipalautukset (jpk-lisenssistä) seuraavan vuoden toimintaan
 1. Suomi-sarja toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvattaminen
 • Polku nuorille Bandyliigaan
 • Lajin harrastamisen jatkaminen ilman Bandyliigauraa
 • Lopettaneiden pitäminen mukana toiminnassa
 • Luoda pohjaa vakavammalle kilpailutoiminnalle
 • Lisenssipalautukset seuraavan vuoden toimintaan
 • Kasvualusta uusille jääpallokoulu-, juniori- ja seuratoimijoille
 1. Kortteli tai koululaisjääpallon kehittäminen
 • Tutustuminen lajiin
 • Koulujen väliset kilpailut
 • Ohjaus seurojen junioritoimintaan
 • Yhteys jääpallokouluihin
 1. Seurojen ja liittojen välinen yhteistyö
 • Liitto ja seurat – seurat vastuussa eri osa-alueiden kehitystä
 • Yhteistyö eri lajien kanssa
 • Tekemisen jakaminen kaikkien hyödyksi

Nuorisojääpallon kehittäminen tarvitsee toimijoita. Osaan tehtävistä on jo seuroissa ja liitossa toimijoita, mutta lisää kaivataan. Jokaiselle osa-alueelle tulisi nimittää vastuuhenkilö. Tehtävien pilkkominen edesauttaa tekemistä ja kenenkään antama työpanos ei muodostu kohtuuttomaksi.

Käytännössä NuVa ja sen työryhmät ovat kokoontuneet pääosin sähköpostin välityksellä. Tämä mahdollistaa sen, että toimintaa voi kuulua useampikin henkilö. Mitä enemmän väkeä toiminnassa on, sitä enemmän nuorisotyötä saamme tehtyä. NuVa:n työryhmiin voi liittyä myös kauden aikana. NuVa pyrkii myös kokoontumaan vuosikokousten yhteydessä.

Kauden aikana NuVa:ssa on valmisteltu Toimintasuunnitelman (Action Plan) laatimista, eli tehtävien tarkemmasta sopimisesta toimijoiden kesken sekä edelleen tehtävien jakamiseksi seuroissamme.

Asiasta voi lähestyä NuVa:n toimijoita, liiton toimistoa sekä LH:n jäseniä.

NuVa:n psta,
Timo Wallius (Kilpailujaos)
Thomas Huber (Kehittämisjaos)