Kuntotestaus ja motivaatiokysely: siirretty omalle sivulleSiirry tästä

Hankkeen tausta

Jääpalloliitto päätti kevätkokouksessa 2012 perustaa uuden hankkeen nuorten ja lahjakkaiden pelaajien johdattamiseksi kohti Jalopeurapolkua.

Projekti 14–16 kohdistuu vuosina 1999 ja 2000 syntyneiden ikäluokkiin ja tähtää pelaajien motivointiin, kehittämiseen ja valmennukseen kohti vuosien 2014 ja 2016 arvokisoja (U15 MM 2014 ja U17 MM 2016). Hanke on pilottiprojekti, joka tarjoaa kehitettäviä toimintamalleja myös muille ikäluokille.

Tarkoituksena on, että vuosina 1999 ja 2000 syntyneitä pelaajia tarkastellaan laajasti ja mahdollisimman isoa pelaajaryhmää motivoidaan määrätietoiseen jääpallon harjoitteluun ja siten kohti Jalopeurajoukkueita.

Hankkeen tavoitteet: laatua lajiin, hyötyä harjoitteluun

Hankkeen ensisijainen sisällöllinen tavoite on kehittää nuorten jääpalloilijoiden maajoukkuetoimintaa ja luoda toimintamalli nuorten jääpalloilijoiden Jalopeurapolulle ("Urheilijan polku").

Viime vuosina kyseisten ikäluokkien pelaajamäärät ovat kasvaneet Suomessa. Hankkeen myötä osoitetaan, että myös jääpallossa on mahdollisuus asettaa korkeita ja kunnianhimoisia urheilullisia tavoitteita nuorten urheilijapolulla.

Konkreettisena urheilullisena tavoitteena ovat ikäluokkien arvokisatapahtumat 2014 ja 2016. Kahden vuoden välein pelataan MM-kisat.

Vuoden 2014 U15 MM-kisat ovat hankkeen välitavoite, josta saatujen kokemusten mukaan toimintaa voidaan tarkentaa niin valmistautumisen ja valmennuksen kuin muunkin maajoukkuetoiminnan kehittämisen osalta (pelaajatestaus ja -tarkkailu, talous, leirit jne.).

Projektissa pyritään kehittämään suomalaisen nuorisojääpallon valmennusta niin maajoukkue- kuin seuratasolla. Lisäksi Jääpalloliitto ja nuorisomaajoukkuetoiminta saavat hankkeesta kokemusta pelaajien systemaattisesta testaamisesta, tarkkailusta, joukkueen kokoamisesta ja leirityksestä. 

Kokonaisvaltaista nuorisotoiminnan kehittämistä

Tarkkailu- ja maajoukkuetoiminnassa olevien pelaajien kasvaminen kohti nuoruutta ja aikuisuuden kynnystä huomioidaan yksilöllisesti. Nuorten kouluasiat (yläkoulu, ammattikoulu, lukio jne.) ovat tärkeitä vaiheita nuoren elämässä ja maajoukkuetoiminnassa mukana oleminen ei nouse kouluasioiden edelle. Jääpallotoiminnassa arvostetaan myös nuorten muita harrastuksia liikunnan, kulttuurin ja muiden elämänalueiden parissa.

Projektissa kuvatulle ja suunnatulle Jalopeurapolulle voidaan ottaa pelaajia myös kesken projektin. Hanke ”elää ajassa”, eli projekti pyrkii tavoittamaan mahdollisimman laajan pelaajakohortin 1999 ja 2000 syntyneistä pelaajista.

Hankkeesta raportoidaan näillä sivuilla ja laajemmin seuraavan kerran syksyllä 2013 Kotikentät Kuntoon -tapahtumassa Vantaalla 5.-6.10.2013.

Vaikutukset seura- ja maajoukkueisiin

Johdatus Jalopeurapolulle ‒ Project 99/00 -hankkeen yhtenä tavoitteena on lähentää seura- ja maajoukkueiden harjoittelu- ja pelitapoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää erityistä suomalaista pelitapaa, joka palvelee eri ikäluokkien ja lopulta aikuisten maajoukkueen pelitavan vahventumista ja kehittymistä.

Projekti tekee valmennus- ja harjoittelutapa-asiassa yhteistyötä miesten maajoukkueen päävalmentajan, liiton valmentajakouluttajien ja seuravalmentajien kanssa. Jääpalloliiton valmentajapäivät, Training Camp ja Kotikenttä Kuntoon -tapahtumat ovat yhteistyön kannalta tärkeitä kiinnekohtia.

Samalla kannustetaan seurajoukkueita osallistumaan kansainvälisiin, lähinnä ruotsalaisiin ikäkausijoukkueiden turnauksiin. Ne antavat hyvän kuvan kansainvälisen jääpallon tasosta ja aiemmat kokemukset kertovat, että suomalaiset joukkueet menestyvät hyvin näissä turnauksissa.

Hankkeen myötä ikäkauden pelaajien testaustoimintaa pyritään kehittämään niin, että se palvelee sekä seurajoukkueiden että maajoukkuetoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Jalopeurapolun vaiheet

Hanke jaksotetaan eri toimintoihin jääpallokausittain. Talvisten ottelu- ja leiritapahtumien lisäksi ”Polun” varrelle asetetaan yhteisiä kesäleirejä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista ja joiden toivotaan kuuluvan luontevasti lahjakkaiden jääpallonuoren kesäharjoitteluun.

Hankkeesta tiedotetaan seurajoukkueita, pelaajia, heidän vanhempiaan koko hankekauden aikana. Tiedottaminen on avointa, oikea-aikaista ja täsmällistä. Lisäksi Kotikenttä Kuntoon ja Training Camp -tapahtumat ovat hankkeelle sopivia tiedotusfoorumeja.

Kausi 2013‒2014

 • Potentiaalisia maju-pelaajia on tarkkailu jo edellisellä kaudella (2012‒13). He ovat osallistuneet kuntotesteihin ja liiton Training Camp -leireihin (”TC”) ja mahdollisesti myös edelliskauden P15-maajoukkuetoimintaan.
 • Kesäkaudella pelaajille tehdään seurajoukkueissa Jalopeurapolun kuntotestit. Kesällä pelaajat osal-listuvat omatoimisesti Ruotsissa pidettäviin Sommarbandy-leireihin (Lidköping, Västerås, Örebro jne.)
 • Fin-P15 tarkkailuryhmä nimetään kesäkuussa 2013 (nimeäminen toimii ennakkokutsuna P15TC-leirille). Ryhmään nimetään 42 nuorta, joista 6 on maalivahtia ja 36 on kenttäpelaajaa.
 • Syys‒lokakuu: pelaajille tehdään seurajoukkueissa Jalopeurapolun kuntotestit. Jääharjoittelu isolla jäällä alkaa lokakuussa seurajoukkueissa.
 • Marraskuu (6./7.‒10.11.): Fin-P15 osallistuu KOSA-natta U16-ikäluokan seurajoukkueturnaukseen Örebrossa, 7.-10.11. Turnausta edeltää leiritapahtuma Örebrossa. Ryhmän koko on 20 pelaajaa (3 + 17). Matka on nimellisesti maajoukkueleiri ja turnauksessa pelattavat ottelut ovat harjoituspelejä. Leiri on omakustanteinen.
 • Joulukuu (6.‒8.12.2013): P15 Training Camp -harjoitus- ja maajoukkueleiri, Jyväskylä. Leirille kutsutaan aiemmin tarkkailuryhmään nimetyt pelaajat sekä muita seurajoukkueiden nimeämiä pelaajia. Leirin kokonaisvahvuus on 56 (8 mv ja 48 kenttäpelaajaa). Leirillä hiotaan pelaavien ryhmien yhteistä pelitapaa, kuullaan asiantuntijaluentoja urheilijan polusta, harjoittelusta ja ravintoasioista. Leiri-paikkana on Kiponniemen leirikeskus, jääharjoitukset ovat Viitaniemen tekojääkentällä.
 • U15MM-kisat 2014:
  Kisat pelataan Ruotsissa Ronnbyssä, Etelä-Ruotsissa (Fredriksberg BK on järjestävä seura yhdessä SBF:n kanssa). Ajankohta on 7.-9.2.2014. Jalopeurapolku-hankkeen välitavoite. Valmistava leiri (2 päivää) pidetään ennen kisoja Ronnbyssä. Mukaan tulee Suomi, Ruotsi, Venäjä ja eksoottinen Ukraina. USA:n osallistuminen on vielä epävarmaa.
 • Kauden päätteeksi (huhtikuu): seurajoukkueissa toteutettavat kuntotestit.

Alustava suunnitelma: tuleva kausi, 2014‒2015

 • Kausi alkaa toukokuussa yhteisellä leirillä, jonne kutsutaan n. 30 pelaajaa. Leiripaikka varataan esim. Leppävirralta, jossa jääpallojoukkueet ovat vierailleet aiemminkin. Testit jne., ellei tehty jo seurajoukkueissa.
 • Kesäkaudella pelaajat osallistuvat koordinoidusti Ruotsissa pidettäviin Sommarbandy-leireihin.
 • Kausi on 99/00 -ikäluokan yhteiselle toiminnalle ”välivuosi” ‒ vuonna 2000 syntyneet ovat P15-maajoukkueessa ja heillä on oma P15TC-leiri Jyväskylässä; lahjakkaimmat 1999 syntyneet ovat mu-kana P17-majun toiminnassa (yhdessä 1998 syntyneiden kanssa).
 • Välivuosi-luonteesta huolimatta kaudella 2014‒15 Jalopeurapolku-hankkeen maajoukkuepelaajat kootaan yhteen ja he osallistuvat ensisijassa Ruotsissa P16 tai P17-ikäluokan seurajoukkueturnauk-seen tai Suomessa P17-ikäluokan seurajoukkueturnaukseen (esim. Keveka-turnaus, Varkaus).
 • Kotimaisen kilpailukauden päätyttyä Project 99/00 -ikäluokan pelaajat kutsutaan Pohjois-Suomeen tulevalle kaudelle valmistamaan leiritapahtumaan (Oulu/Tornio, maaliskuun loppupuolella, 2015).
 • Toimintasuunnitelma 2014‒2015 tarkastetaan keväällä 2014 ennen Liiton vuosikokousta.

Alustava suunnitelma: päätavoite, kausi 2015‒2016

 • Kausi alkaa toukokuussa yhteisellä leirillä kuten edellisvuonna.
 • Kesäkaudella pelaajat osallistuvat koordinoidusti Ruotsissa pidettäviin Sommarbandy-leireihin.
 • Tarkkailuryhmän seurajoukkueturnaus ensisijassa Ruotsissa (P17/P18) tai Suomessa yhdessä Nuorten Bandyliigan joukkueiden kanssa.
 • Joulutauolla (2015) järjestetään maajoukkueleiri, joka valmistaa ryhmää U17MM-tapahtumaan (ei enää yhteistä liiton Training Camp -leiriä). Harjoitusottelut suomalaisia vanhemman ikäluokan jouk-kueita vastaan leirin aikana.
 • U17MM-kisat, Norja, tammi‒helmikuu, Jalopeurapolku-hankkeen päätavoite. Kisoja edeltävä val-mistava kahden päivän leiritapahtuma on Porvoossa / Helsingissä ennen kisamatkaa.
 • Toimintasuunnitelma 2015‒2016 tarkastetaan keväällä 2015 ennen Liiton vuosikokousta.
 • Kauden ja Johdatus Jalopeurapolulle -hankkeen päätyttyä: toiminnan yhteenveto, talousraportointi, dokumentointi.

Aikataulutus on alustava ja muutokset ovat mahdollisia. Oleellisista muutoksista informoidaan ikäluokan seuravalmentajia, muutokset ilmoitetaan myös näillä sivuilla.

Hankkeen talous

Jääpalloliitto tukee hanketta mahdollisuuksien mukaan. Hankkeelle voidaan hakea erillisrahoitusta muista liikunta- ja kilpailurahoituksen lähteistä. Hankkeen taloudellisista suunnitelmista vastaa johtoryhmä (Äikäs, Sakko, Korhonen, Hiltunen) yhdessä SJPL:n Nuoriso- sekä Kansainvälisen- ja maajoukkuevaliokunnan kanssa.

Hankkeen päätapahtumien (U15MM 2014 ja U17MM 2016) varten hankkeelle perustetaan oma tukiryhmä, joita voidaan muodostaa myös alueellisesti. Aluetoimijat kartoittavat näiden perustamista ja kokoamista. Projekti uudenlainen konsepti nykyisessä jääpallon maajoukkuetoiminnassa ja se tarjoaa tukijoille uusia mahdollisuuksia osallistua nuorten urheilumarkkinointiin.

Tukimuotoja ovat pelaaja- ja joukkuekummit, tukiraha ja kisasponsori. Training Camp -tapahtumien tukijana on Liiton nuorisotoiminnan yhteistyökumppani Berner Oy. Lisätietoja hankkeen tukimuodoista saa joukkueenjohtajalta.

Arvokisoihin ja maaotteluihin osallistuvat joukkueet pyritään varustamaan mahdollisimman hyvin. Kyse on laji-identiteetin korostamisesta ja Jääpalloliiton maajoukkuetoiminnan profiloinnista kohti ammattimaista joukkuetoimintaa.

Vastuuhenkilöt ja tehtävien roolitus:

Päävalmentaja Pasi Hiltunen

 • Vastaa joukkueen nimeämisestä eri tapahtumiin. Nimeämisissä hyödyntää managerin, pe-laajatarkkailijan ja joukkueenjohtajalta sekä seurajoukkueiden valmentajilta saatavia pelaa-jakohtaisia tietoja.
 • Vastaa joukkueen peluuttamisesta, kokoonpanoista ja pelitaktiikoista turnaustapahtumissa.
 • Laatii yhdessä muun johtoryhmän ja valmennuksen konsultin kanssa seurajoukkueille kes-keisiä pelin avaamista, puolustamista ja vastaavia toimintoja ohjaavia harjoitteita (3‒5 kpl, ei ”liikaa”).
 • Laatii yhdessä muun johtoryhmän ja valmennuksen konsultin kanssa U15 Team Finland -pelikirjan. Se jaetaan tapahtumiin osallistuville pelaajille.
 • Toimii projektin ja kisatapahtumien puhemiehenä otteluihin ja peliin liittyvissä asioissa.
 • Muut mahdolliset tehtävät.

Manageri Sami Sakko

 • Toimii projektin yhteyshenkilönä pelaajakohtaisissa asioissa seurajoukkueiden suuntaan.
 • Avustaa päävalmentajaa pelaajavalintoja koskevissa asioissa (päätäntävalta päävalmenta-jalla).
 • Toimii linkkinä varainhankinnan koordinoinnissa, avustaa joukkueenjohtajaa.
 • On apulaisena valmennusasioissa ja suorittaa päävalmentajan hänelle antamia tehtäviä lei-rien ja turnaustapahtumien aikana.
 • Toimii joukkueenjohtajan tukena leiri- ja turnaustapahtumien osalta.
 • Muut mahdolliset tehtävät.

Joukkueenjohtaja Topiantti Äikäs

 • On joukkueen edunvalvoja ja yhteyshenkilö pelaajien vanhempien ja huoltajien ja myös seurajoukkueiden suuntaan.
 • On projektin yhteyshenkilö SJPL:n, FIB:n ja muiden maiden liittojen suuntaan.
 • Vastaa joukkueen taloudenpidosta leirien ja turnaustapahtumien aikana.
 • Vastaa joukkueiden tapahtumien suunnittelusta ja läpiviennistä (matkat, liikkuminen jne.).
 • Vastaa ottelutapahtumissa joujo:lle kuuluvista tehtävistä.
 • Koordinoi (yhdessä managerin kanssa) varainhankintaa ja toimii projektin yhteyshenkilönä yhteistyökumppaneiden suuntaan.
 • Toteuttaa päävalmentajan antamasta materiaalista Fin-P15 -pelikirjan.
 • Suorittaa päävalmentajan hänelle antamia tehtäviä leirien ja turnaustapahtumien aikana.
 • Toimii projektin puhemiehenä muissa kuin päävalmentajan toimialaan liittyvissä asioissa. Vastuualeena myös verkkoviestintä ja yhteydet mediaan.
 • Muut mahdolliset tehtävät.

Huoltaja, materiaalivastaava

 • Valitaan tapahtumakohtaisesti erikseen.
 • Vastaa joukkueen ja Liiton varusteista tapahtumien aikana.
 • Vastaa ottelutapahtumissa huoltajalle kuuluvista tehtävistä.
 • Suorittaa päävalmentajan hänelle antamia tehtäviä leirien ja turnaustapahtumien aikana.
 • Muut mahdolliset tehtävät.

Yhteystiedot:

Pasi Hiltunen, päävalmentaja (0400 798 488)
Sami Sakko, manageri (040 500 4864, sami.sakko[at]kolumbus.fi)
Topiantti Äikäs, joukkueenjohtaja (050 536 2646, topiantti.aikas[at]oulu.fi)

Toiminnan tukihenkilöt:

Esko Korhonen (Mikkeli), pelaajatarkkailija, varavalmentaja (esekorhonen[at]gmail.com)
Pekka Hiltunen (Tornio), valmennuksen konsultti
Samuli Niskanen (Oulu), hankkeen mentor
Juha "Juise" Leskinen (Varkaus), Project 99/00:n ja Training Campin maalivahtivalmentaja

Päiväys: 11.10.2013

Linkkejä:

Ruotsin Jääpalloliitto
Ruotsin P15-maajoukkue
Venäjän Jääpalloliitto
Norjan Jääpalloliitto
Kesäleirit: Västerås, Lidköping, Edsbyn (Bandysverige.se:n linkki)
U15WCS-kisajärjestäjä, Fredriksbergs BK