Kuntotestaus ja motivaatiokysely

Projekti 14–16:n puitteissa kaikki suomalaiset P13- ja P15-seurajoukkueet osallistuvat kuntotestaihin. Testejä varten on laadittu jääpallonuorille sopivat kuntotestit, joiden toteuttaminen on helppoa kaikilla paikkakunnilla.

Kuntotestit on laadittu yhteistyössä Projekti 14–16 toimijoiden, Jääpalloliiton asiantuntijoiden ja P15-maju:n johtoryhmän kanssa. Nyt kerättävät testituloset aloittavat Johdatus Jalopeurapolulle -hankkeen pelaajaseurannan 99- ja 00-ikäluokkien osalta. Lisäksi P15-ikäisten (1998 ja -99 syntyneiden) osalta tiedot välitetään myös tämän kauden P15-maajoukkueen valmentajien, Jari Kettusen ja Mika Hyppösen, käyttöön maju-tarkkailua ajatellen.

Testit käyntiin!

Testipatterit on saavilla tästä linkistä (ohjeet ja suoritusmallit, ppt-esitys/pdf-tiedosto).
Testitulokset pyydetään toimittamaan 15.10.2012 mennessä osoitteeseen: topiantti.aikas[at]oulu
Pelaajakohtaiset testitulokset kerätään Excel-taulukkoon, jonka valmentajat voivat tallentaa omalle koneelleen.

Testien seurantataulukko (pelaajakohtainen, .xls-tiedosto)
Testien seurantataulukko (pelaajakohtainen, pdf-tiedosto)

Joukkueenjohtajat ja valmentajat, huom.:

Tallenna edellä oleva Excel-tiedosto omalle koneellesi ja käytä sitä välittäessäsi testitiedot Projektin käyttöön.

Testitulokset voi kerätä myös alla olevalle lomakkeelle (pdf) ja toimittaa mainittuun spostiin skannattuna tai ohjeen mukaisesti normaalilla postilla. Lisätietoja tarvittaessa Topiantilta (050 536 2646) ja Samilta (040 500 4864).

Joukkueen testitietojen keräilytaulukko (pdf-tiedosto)

Seuraavat P15- ja P13-ikäluokan pelaajien testit järjestetään P15TC ja P13TC-leirien yhteydessä tammikuussa Jyväskylässä (pl. Cooperin testi).

Pelaajien motivaatiot esiin!

Samaan aikaan kun seurajoukkueissa tehdään fyysisen kunnon testauksia, pyydetään joukkeuiden valmentajia teettämään 1999 ja 2000 syntyneillä pelaajilla oheinen Nuoren jääpalloilijan motivaatio -kysely. Kyselyn voi teettää vaikkapa kaikilla seurajoukkeuiden ko. ikäluokan pelaajilla tai valmentajan valinnan mukaan niillä pelaajilla, jotka tulevat todennäköisimmin osallistumaan ikäkausien Training Camp -leiritapahtumiin.

Motivaatiokysely pohjautuu kansalliseen Kasva urheilijaksi -motivaatiotestiin, jota on sovellettu jääpalloon sopivaksi. Vastausseuranta antaa tietoa pelaajatyypistä ja siten arvokasta informaatiota jääpalloilijaksi kasvamisesta.

Kysymykset koskevat nuoren pelaajan omia näkemyksiä jääpalloilijaksi ja urheilijaksi kasvamisesta ja nuoren halusta harrastaa ja kilpailla jääpallon parissa. Kyselyn tuloksia ei verrata toisten ikäkauden pelaajien kesken, vaan säännöllisesti toistettuna kysely kertoo nuoren pelaajan halusta kehittää itseään jääpalloilijana.

Ohjeet kyselyn täyttämiseksi ja tietojen lähettämiseksi Projekti 14-16:n käyttöön on lomakkeissa.
Aineiston avulla seurataan ”peuranpolkulaisten” motivaatiota ja innostusta harjoitella ja kehittyä kohti maajoukkuetoimintaa. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti Projekti 14‒16:n toiminnassa ja tietoja ei välitetä ulkopuolisille.

Kyselylomake (pdf)
Kyselylomake (word.doc)

Menestystä testauksiin ja kyseleihin!