Edustustodistus

Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan määräaikaisesti

Alle on liitetty sääntö 25.4 Liiton kilpailusäännöistä ja kevätkokouksen päättämät siirtohinnat. On tärkeää, että seuroissa noudatetaan kaikkia sääntöjä.

Edustustodistuslomake on pdf-liitteenä alla (lomake on uusittu lokakuussa 2013).

25.4 Määräaikainen siirto

Sopimuksellinen pelaaja voi siirtyä määräajaksi toiseen seuraan pelaajan ja seurojen keskinäisellä sopimuksella seuraavin ehdoin:

  • määräaikaisuus kestää vähintään kuukauden ja enintään 16.4. saakka, kuitenkin siten, että määräaika ei pääty 15.1.–15.4. välisenä aikana ja kaikki osapuolet, entinen ja uusi seura sekä pelaaja suostuvat siirtoon. Määräaikainen vuokrasopimus merkitään edustustodistukseen liitepaperilla. Liitepaperi toimitetaan liiton toimistolle kaikkien kolmen (3) osapuolen allekirjoituksella varustettuna
  • määräaika voidaan keskeyttää aikaisintaan kuukauden kuluttua siirrosta entisen ja uuden seuran sekä pelaajan hyväksymällä kirjallisella sopimuksella, joka on toimitettava liittoon.

Määräajan päättyessä tai keskeytyessä pelaajan edustusoikeus palautuu entiseen seuraan ilman uutta edustustodistusta.

Mikäli pelaaja siirtyy määräaikaisen siirron kuluessa kolmanteen seuraan, tulee siihen saada kirjallinen suostumus pelaajalta, vanhalta seuralta sekä siltä seuralta, josta pelaaja siirtyy. Pelaaja on edustuskelpoinen vasta, kun tämä suostumus ja edustustodistus on toimitettu liittoon sekä kirjaamismaksu on maksettu.

Määräaikaisessa siirrossa kirjaamismaksu on aina ylemmän sarjatason mukainen yksinkertainen maksu. Määräaikaisen sopimuksen päättyessä pelioikeudet palautuvat automaattisesti pelaajasopimuksen omistavalle seuralle.

Kirjaamismaksut

Kirjaamismaksu tarkoittaa Jääpalloliitolle suoritettavaa käsittelymaksua pelaajan seurasiirrosta, pelaajan vuokraamisesta tai pelaajan määräaikaisesta siirrosta.

  • 150 € Bandyliigan pelaajat
  • 100 € Nuorten Bandyliigan (P21) pelaajat
  • 50 € P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjojen pelaajat
  • 25 € P15- ja P13-nuoret
  • 15 € P11-, P10-, P9-nuoret ja tytöt

Ohjeet:

  • Uusi seura maksaa siirtomaksun edellä mainitun hinnaston mukaan.
  • Mikäli P15 tai sitä nuorempien juniorijoukkue vaihtaa seuraa kokonaisuudessaan niin pelaajakohtaiset kirjaamismaksut puolitetaan.
  • Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan (eli, jos P15-pelaajalle haetaan esim. määräaikaista siirtoa P17-joukkueeseen, niin kirjaamismaksuna on P17-nuorten summa).

* *

Edustustodistus on alla olevassa linkissä tulostusvalmiina paperiversiona. Todistukseen tulee siirtyvän pelaajan ja asianomaisten seurojen nimenkirjoitusoikeudellisten henkilöiden allekirjoitukset.

Edustustodistus (tulostusvalmis pdf-tiedosto)


Kaksoisedustushakemus (K-lupa)

K-luvan hakulomake on sähköisessä muodossa tällä sivulla.

Yli-ikäisyyshakemus (Y-lupa)

Y-luvan hakulomake on sähköisessä muodossa tällä sivulla.

Kansainvälinen siirtotodistus (ITC-paperi)

Kansainvälinen siirtotodistus (International Transfer Certificate, ITC)

Tarkista yli-ikäisyys- ja kaksoisedustusmääräykset nuorten kilpailutoiminnasta.

Ikämiehet 40- ja 50-vuotta lopputurnaukset ovat haettavissa lopputurnauksen järjestämisanomus

Muut verkossa täytettävät:

ILMOITTAUTUMINEN KAUDEN 2013-2014 SARJAAN ALLA LINKKI LOMAKKEESEEN

Sarjaanilmoittautumislomake (vaatii salasanan)
Seuratietolomake
Bandyliigan rekisteröimislomake

SARJAAN ILMOITTAUTUMINEN 2012

Pojat: P21-, P17-, P15-, P13 ja P11-nuoret ilmoittautuminen on kuluvan vuoden 1.9. mennessä
Naiset ja Tytöt: ilmoittautuminen on kuluvan vuoden 1.10. mennessä

Sarjamaksut: Nuorten Bandyliiga (P21) ja P17 200,-/joukkue, muut pojat ja tytöt 100,-/joukkue ja naiset 150,-/joukkue. Ilmoittautuminen ja maksu on oltava suoritettuna edellä mainittuina päivinä, tämän jälkeen astuu voimaan  jälki-ilmoittautumismaksut.

Maksut maksetaan Suomen Jääpalloliiton pankkitilille:
NORDEA
IBAN: FI70 2001 1800 0890 73
BIC: NDEAFIHH