TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2013-2014

Osallistumismaksut sarjoihin

4500 € Bandyliiga
250 € Suomi-sarja (sisältävät mitalit)
250 € P21- ja P17-nuoret
200 € Naiset
150 € T97, P15-, P13- ja P11-nuoret


Bandyliigan sarjamaksu maksetaan neljässä osassa:
1200 € Eräpäivä 26.8.13 I osa
1200 € Eräpäivä 21.10.13 II osa
1100 € Eräpäivä 20.12.13 III osa
500–1000 € Eräpäivä 28.2.14 IV osa

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen (majoitus 2HH) syyskokouksen yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse.

Mikäli seuran junioreiden lisenssit ovat 3900 € tai enemmän joukkueelta ei laskuteta IV osaa.
Kun juniorilisenssit ovat 3900–3400 €:a joukkueelta laskutetaan ainoastaan 500 €:n osuus.
Mikäli juniorilisenssit jäävät alle 3400 €:a joukkueelta laskutetaan IV osa täysimääräisenä 1000 €:a.

Nuorten sarjamaksut
Nuorten sarjojen ilmoittautumismaksut laskutetaan seuroilta välittömästi sen jälkeen, kun ilmoittautuminen
on päättynyt. Laskun eräpäivä poikien osalta 15.9.2013 ja naisten ja tyttöjen osalta 15.10.2013, mikäli laskuja ei makseta eräpäivänä, seuroilta peritään korotettu osanottomaksu kuten muilta jälki-ilmoittautuneilta
joukkueilta.
Jälki-ilmoittautuneille osanottomaksun suuruus on P21- ja P17-nuorissa 300 euroa/joukkue ja P15 ja sitä nuorempien sarjassa 200 euroa/joukkue. Tyttöjen ja naisten sarjoissa jälki-ilmoittautuneiden osanottomaksun suuruus on tytöt 200 euroa/joukkue ja naiset 250 euroa/joukkue.
Nuorten ja Tytöt/naisten sarjamaksut laskutetaan seurakohtaisesti yhdellä laskulla, mikäli joku seura haluaa
sarjamaksut laskutettavaksi joukkuekohtaisesti lisätään laskuihin 5 euron laskutuslisä.

KIRJAAMISMAKSUT
(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu)
150 € Bandyliiga
100 € Nuorten Bandyliiga (P21)
50 € P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat
25 € P15- ja P13-nuoret
15 € P11-, P10- ja P9-nuoret, tytöt

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli P15-juniorijoukkue tai sitä nuoremmat juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut.

Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan.

LUOVUTUSMAKSUT
Bandyliigassa, P21 - ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita. Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen.

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta. Luovuttanut joukkue ei kuitenkaan voi osallistua lopputurnaukseen. Mikäli joukkue suljetaan luovutusten takia sarjasta, mitätöidään sen kaikki ottelut.

P15- ja sitä nuoremmat
150 € I luovutus
250 € II luovutus sekä sarjasta sulkeminen

Mikäli lopputurnaukseen pelillisesti selviytynyt joukkue luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.

VASTALAUSEMAKSU
500 € Bandyliiga ja Suomi- sarja
300€ Muut sarjat

Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan.


KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISMAKSUT
20 € Kaksoisedustus ja yli-ikäisanomusmaksu/pelaaja. Maksu maksetaan myös seurojen välillä tapahtuvista kaksoisedustuksista. Pelaajan lisenssi on oltava maksettuna siinä vaiheessa, kun K- tai Y-lupaa haetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISEN PELAAJAN MERKITSEMINEN
Kaksoisedustus- ja yli-ikäinen pelaaja merkitään ottelupöytäkirjaan siten, että nimen eteen laitetaan K/tai Y-kirjain, mikäli merkintää ei ole tällöin vastajoukkue merkitsee ottelun jälkeen ottelupöytäkirjan vastalausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton toimistolle välittömästi ottelua seuraavana arkipäivänä.

Sanktio
50 € Mikäli K-/tai Y-pelaajan merkintä puuttuu ottelupöytäkirjasta

KASVATTAJAMAKSU
340 € Bandyliiga
Rekisteröintilomake on oltava täydellisesti täytettynä liiton toimistolla sekä maksut suoritettuna 31.10.2013 mennessä.
Edellyttäen, että kaikki seurat ovat hoitaneet maksut ja listat asianmukaisesti liiton toimistolle määräajassa, liitto suorittaa maksut edelleen seuroille 18.11.2013
Rekisteröimismaksua ei makseta yli 28-v pelaajasta. Pelaaja voi kilpailukauden aikana kuitenkin täyttää 28 vuotta. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta vasta 26.5.2013 jälkeen, hänestä maksetaan kasvattajamaksu pelivuosien mukaan.


ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA
Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle.
Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassaoleva kirjaamismaksu.

KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 €
Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen.
Seurojen kanssa vuosittain sovitaan jakosuhde, kaudella 2013–2014 seurat 60 % - 40 % liitto

KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA

A-lisenssi/kilpailulisenssi
85 € Bandyliiga
85 € P21-nuoret
80 € Valioerotuomarit
25 € Muut erotuomarit
73 € P17- nuoret
73 € P15- nuoret
70 € P13- nuoret
70 € P11- nuoret
46 € P10- ja sitä nuoremmat
63 € Naiset
47 € T 97

Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja erotuomari-toimintaa varten erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.

H-lisenssi/Harrastelisenssi
15 € Alueellinen harrastelisenssi (mahdollista liittää vapaaehtoinen vakuutus)
10 € Jääpallo- ja luistelukoulut
3 € kouluturnauslisenssi
5 € Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät. Jokaisella joukkueeseen nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää Pohjolan tuplaturvavakuutuksen

Lisenssisakko 20 € maksamattomasta lisenssistä.

PRONSSIOTTELUN TALOUS

Pronssiottelun taloudelliset määräykset

Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeri-palkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut 1,50/ km. Päivärahoja ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän.
Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista.
Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle kahden viikon sisällä ottelun pelaamisesta.

FINAALIOTTELUN TALOUS

Suomen Jääpalloliitto ja finaaliottelun kotijoukkue vastaavat yhteistyössä finaaliottelun
käytännön järjestelyistä. Ottelun pelipaikka ja päivä päätetään kevätkokouksessa.
SJPL tai sen nimeämä yritys tai taho on ottelun isäntä.

Finaaliottelussa jäänlaitamainostilaa varataan mahdollisten tv-kameroiden vastakkaiselta puolelta ja päädyistä varataan tilaa kotijoukkueelle 100 m, vierasjoukkueelle 50 metriä ja liitolle 50 metriä. Kotijoukkue järjestää tarvittavat mainostelineet ja varmistaa, että mainostila on käytettävissä.

Liigafinaalin kuluista vähennetään seuraavat kulut:

- ottelun erotuomarikulut
- mitali-, ottelupallo- ja pääsylippukulut
- markkinointikulut (enintään yhteensä 2000 € sovitaan liiton ja pelaavien joukkueiden kesken)
- liiton kulut (enintään 1000 €:a, sisältäen liiton toimihenkilöiden matka- ym. kulut sekä VIP-
tarjoilukulut)
- järjestävien seurojen ottelun järjestelykulut hyväksyttyjen tositteiden mukaan enintään 3000 €/
ottelu. Hyväksyttyjä kuluja ovat kenttämaksut, lipunmyyjistä, järjestysmiehistä, jäänlaitamainospaikka ja -teline sekä ottelun kuulu tuksesta aiheutuvat kulut.
- vierasjoukkueen matka- ja majoituskuluista korvataan 1,50 €/km

Mikäli päätetään itse tuottaa Bandyliigan finaalin televisiointi, jaetaan jäänlaitamainostila loppuottelussa seuraavasti: joukkueet a´ 25 m ja liitto 25 m, loput 100 m finaalin jäänlaitamainosmyyntiin. Mainostila- myynnillä SJPL pyrkii kattamaan televisioinnin aiheuttamat kulut. Mainokset asetellaan sääntöjen mukaisesti. Mikäli mainostilasta joudutaan maksamaan vuokra yms. korvausta vähennetään se loppuottelun tuloista.


Summa, joka edellisten vähennysten jälkeen jää jäljelle jaetaan seuraavasti:

Mestarille 50 %
Hopeajoukkueelle 25 %
Liitolle 25 %

Kotijoukkue saa tuotot myynnistään tapahtuman aikana.

Lopullinen tilitys 30.3.2014 mennessä

LISENSSI- JA VAKUUTUSMAKSUT 2012-2013

Suomen Jääpalloliitto ja Pohjola Yhtiöt jatkavat sopimusta jääpallopelaajien/tuomareiden vakuuttamisesta. Vakuutus on vapaaehtoinen ja voimassa ajalla 1.9.2012–31.8.2013. Lisenssi sekä vakuutusmaksu maksetaan aina pelaajan syntymäajan mukaan ja samanaikaisesti. Kaikkien vakuutusten korvaukset löytyvät Pohjolan Sporttiturvan tuoteselosteesta.
 

Kilpailulisenssi Vakuutus Lisenssi + Vakuutus

Bandyliiga
s.-91 tai aikaisemmin
A-superlisenssi 77,00, vakuutus 300,00 yhteensä 377,00  

P21- nuoret 1992-95
B-superlisenssi 77,00,  vakuutus 96,00 yhteensä 173,00       

P17- nuoret 1996–97
B-superlisenssi 67,00,  vakuutus 96,00 yhteensä 163,00

P15 -nuoret 1998–99
C-superlisenssi 67,00, vakuutus 53,00 yhteensä 120,00

P13- ja P11-nuoret 2000–02
C-superlisenssi 64,00, vakuutus 53,00 yhteensä 117,00

P10- ja sitä nuoremmat 03
C-superlisenssi 42,00,  vakuutus 47,00 yhteensä 89,00

Naiset
1995 tai aikaisemmin lisenssi 58,00, vakuutus 58,00 yhteensä 116,00

Tytöt alle 17-vuotta
1996 tai myöhemmin lisenssi 41,00, vakuutus 42,00 yhteensä  83,00

Valioerotuomarit  
A-superlisenssi 76,00, vakuutus 110,00 yhteensä 186,00

Muut erotuomarit
A-superlisenssi 22,00, vakuutus 110,00 yhteensä 132,00

HENKILÖKOHTAISET HARRASTELISENSSIT (ei koske liiton SM-sarjoja)

Alueelliset harrastesarjat lisenssi 17,00, vakuutus 36,00 yhteensä 53,00

Jääpallo- ja luistelukoulut lisenssi 3,00, vakuutus 7,50 yhteensä 10.50

Harrastelisenssi 7,00 , ei mahdollista liittää vakuutusta

Valmentajat, huoltajat sekä kaikki seuratoimijat 5,-/lisenssi, TUPLATURVA

Kaikki lisenssit harraste- ja kilpailulisenssit  www.finbandy.fi/sjpl ja osta lisenssi

TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2012-2013

Osallistumismaksut sarjoihin
4200 € Bandyliiga
200 € Suomi-sarja (sisältävät mitalit)
200 € P21- ja P17-nuoret
150 € Naiset
100 € Tytöt, P15-, P13- ja P11-nuoret
150 € Kunnon pelit (sis. erotuomari- ja kenttämaksut)

Mikäli seuran junioreiden lisenssit ovat 3700 € tai enemmän joukkueelta ei laskuteta IV osaa.

Kun juniorilisenssit ovat 3700–3200 €:a joukkueelta laskutetaan ainoastaan 500 €:n osuus.

Mikäli juniorilisenssit jäävät alle 3200 €:a joukkueelta laskutetaan IV osa täysimääräisenä 1000 €:a.

Bandyliigan sarjamaksu maksetaan neljässä osassa:
1200 € Eräpäivä 24.8.12 I osa
1000 € Eräpäivä 19.10.12 II osa
1000 € Eräpäivä 21.12.12 III osa
500–1000 € Eräpäivä 28.2.13 IV osa

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen syyskokouksen yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse.

Ilmoittautumiskaavakkeet nuorten sarjoihin postitetaan seuroille elokuun alussa. Mikäli joukkue ilmoittautuu sarjaan (3.9.) jälkeen jälki-ilmoittautuneena, on osanottomaksun suuruus P21- ja P17-nuorissa 250,00 €/ joukkue ja P15 ja sitä nuorempien sarjassa (3.9.) jälkeen 120,00 €/joukkue.
Tyttöjen ja naisten sarjoissa ilmoittautuminen 1.10. mennessä ja sen jälkeen osanottomaksun suuruus on tyttöjen osalta 120,00 €/joukkue ja naiset 170,00 €.

KIRJAAMISMAKSUT
(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu)
150 € Bandyliiga
100 € Nuorten Bandyliiga (P21)
50 € P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat
25 € P15- ja P13-nuoret
15 € P11-, P10- ja P9-nuoret, tytöt

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli P15-juniorijoukkue tai sitä nuoremmat juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut.

Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan.

LUOVUTUSMAKSUT
Bandyliigassa, P21 - ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita.  Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen.

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta. Luovuttanut joukkue ei kuitenkaan voi osallistua lopputurnaukseen. Mikäli joukkue suljetaan luovutusten takia sarjasta, mitätöidään sen kaikki ottelut.

P15- ja sitä nuoremmat
150 € I luovutus
250 € II luovutus sekä sarjasta sulkeminen

Mikäli lopputurnaukseen pelillisesti selviytynyt joukkue luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.

VASTALAUSEMAKSU
170 €                    Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISMAKSUT
20 € Kaksoisedustus ja yli-ikäisanomusmaksu/pelaaja. Maksu maksetaan myös seurojen välillä tapahtuvista kaksoisedustuksista. Pelaajan lisenssi on oltava maksettuna siinä vaiheessa, kun K- tai Y-lupaa haetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISEN PELAAJAN MERKITSEMINEN
Kaksoisedustus- ja yli-ikäinen pelaaja merkitään ottelupöytäkirjaan siten, että nimen eteen laitetaan K/tai Y-kirjain, mikäli merkintää ei ole tällöin vastajoukkue merkitsee ottelun jälkeen ottelupöytäkirjan vastalausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton toimistolle välittömästi ottelua seuraavana arkipäivänä.

Sanktio
50 € Mikäli K-/tai Y-pelaajan merkintä puuttuu ottelupöytäkirjasta             

KASVATTAJAMAKSU
340 € Bandyliiga
Rekisteröintilomake on oltava täydellisesti täytettynä liiton toimistolla sekä maksut suoritettuna 31.10.2012 mennessä.
Edellyttäen, että kaikki seurat ovat hoitaneet maksut ja listat asianmukaisesti liiton toimistolle määräajassa, liitto suorittaa maksut edelleen seuroille 16.11.2012.
Rekisteröimismaksua ei makseta yli 28-v pelaajasta. Pelaaja voi kilpailukauden aikana kuitenkin täyttää 28 vuotta. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta vasta 27.5.2012 jälkeen, hänestä maksetaan kasvattajamaksu pelivuosien mukaan.

ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA
Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle.
Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassaoleva kirjaamismaksu.


KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 €

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen.

Seurojen kanssa vuosittain sovitaan jakosuhde, kaudella 2012–2013 seurat 60 % - 40 % liitto

KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA

A-lisenssi/kilpailulisenssi
77 € Bandyliiga
77 € P21-nuoret
76 € Valioerotuomarit  
22 € Muut erotuomarit
65 € P17- ja P15-nuoret
64 € P13- ja P11-nuoret  
42 € P10- ja sitä nuoremmat
58 € Naiset
41 € Tytöt

Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja
erotuomaritoimintaa varten erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.

H-lisenssi/Harrastelisenssi
17 € Suomi-sarja (mahdollista liittää vapaaehtoinen vakuutus)
3 € Jääpallo- ja luistelukoulut
5 € Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät. Jokaisella joukkueeseen nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää Pohjolan tuplaturvavakuutuksen
7 € Alueellinen lisenssi ilman mahdollisuutta vakuutukseen

Lisenssisakko 20 € maksamattomasta lisenssistä.

PRONSSIOTTELUN TALOUS

Pronssiottelun taloudelliset määräykset

Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeri-palkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut (vierasjoukkueen matkakulut huomioidaan halvinta mahdollista matkustustapaa käyttäen).  Kulut maksetaan alkuperäistositteita vastaan. Päivärahoja ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän. 
Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista.
Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle kahden viikon sisällä ottelun pelaamisesta.

Lisenssi- ja vakuutusmaksut 2011-12

Suomen Jääpalloliitto ja Pohjola Yhtiöt jatkavat sopimusta jääpallopelaajien/tuomareiden vakuuttamisesta. Vakuutus on vapaaehtoinen ja voimassa ajalla 1.9.2011–31.8.2012. Lisenssi sekä vakuutusmaksu maksetaan aina pelaajan syntymäajan mukaan ja samanaikaisesti. Kaikkien vakuutusten korvaukset löytyvät Pohjolan Sporttiturvan tuoteselosteesta.
 

Kilpailulisenssi Vakuutus Lisenssi + Vakuutus

Bandyliiga
s.-90 tai aikaisemmin
A-superlisenssi 77,00, vakuutus 300,00 yhteensä 377,00   

P21- nuoret 1991-94
B-superlisenssi 77,00,  vakuutus 96,00 yhteensä 173,00        

P17- nuoret 1995–96
B-superlisenssi 67,00,  vakuutus 96,00 yhteensä 163,00

P15 -nuoret 1997–98
C-superlisenssi 67,00, vakuutus 53,00 yhteensä 120,00

P13- ja P11-nuoret 1999–01
C-superlisenssi 64,00, vakuutus 53,00 yhteensä 117,00

P10- ja sitä nuoremmat 02
C-superlisenssi 42,00,  vakuutus 47,00 yhteensä 89,00

Naiset
1994 tai aikaisemmin lisenssi 58,00, vakuutus 58,00 yhteensä 116,00

Tytöt alle 17-vuotta
1995 tai myöhemmin lisenssi 41,00, vakuutus 42,00 yhteensä  83,00

Valioerotuomarit  
A-superlisenssi 76,00, vakuutus 110,00 yhteensä 186,00

Muut erotuomarit
A-superlisenssi 22,00, vakuutus 110,00 yhteensä 132,00

HENKILÖKOHTAISET HARRASTELISENSSIT (ei koske liiton SM-sarjoja)

Alueelliset harrastesarjat lisenssi 17,00, vakuutus 36,00 yhteensä 53,00

Jääpallo- ja luistelukoulut lisenssi 3,00, vakuutus 7,50 yhteensä 10.50

Valmentajat, huoltajat sekä kaikki seuratoimijat 5,-/lisenssi, ei vakuutusta 

Kaikki lisenssit harraste- ja kilpailulisenssit  www.finbandy.fi/sjpl ja osta lisenssi

TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2011-2012

Osallistumismaksut sarjoihin
4200 € Bandyliiga
200 € Suomi-sarja (sisältävät mitalit)
200 € P21- ja P17-nuoret
150 € Naiset
100 € T98, T95, P15-, P13- ja P11-nuoret
150 € Kunnon pelit (sis. erotuomari- ja kenttämaksut)

Mikäli seuran junioreiden lisenssit ovat 3700 € tai enemmän joukkueelta ei laskuteta IV osaa.

Kun juniorilisenssit ovat 3700–3200 €:a joukkueelta laskutetaan ainoastaan 500 €:n osuus.

Mikäli juniorilisenssit jäävät alle 3200 €:a joukkueelta laskutetaan IV osa täysimääräisenä 1000 €:a.

Bandyliigan sarjamaksu maksetaan neljässä osassa:
1200 € Eräpäivä 19.8.11 I osa
1000 € Eräpäivä 17.10.11 II osa
1000 € Eräpäivä 19.12.11 III osa
500–1000 € Eräpäivä 28.2.12 IV osa

Bandyliigan sarjamaksuun sisältyy yhden (1) seurajohtajan ja yhden (1) valmentajan osallistuminen syyskokouksen yhteydessä järjestettävään Kotikenttä kuntoon tapahtumaan. Matkakustannuksista osanottajat vastaavat itse.

Ilmoittautumiskaavakkeet nuorten sarjoihin postitetaan seuroille elokuun alussa. Mikäli joukkue ilmoittautuu sarjaan (1.9.) jälkeen jälki-ilmoittautuneena, on osanottomaksun suuruus P21- ja P17-nuorissa 250,00 €/ joukkue ja P15 ja sitä nuorempien sarjassa (1.9.) jälkeen 120,00 €/joukkue.
Tyttöjen ja naisten sarjoissa ilmoittautuminen 3.10. mennessä ja sen jälkeen osanottomaksun suuruus on tyttöjen osalta 120,00 €/joukkue ja naiset 170,00 €.

KIRJAAMISMAKSUT
(= liitolle seurasiirrosta suoritettava käsittelymaksu)
150 € Bandyliiga
100 € Nuorten Bandyliiga (P21)
50 € P17-nuoret, naiset ja muut miesten sarjat
25 € P15- ja P13-nuoret
15 € P11-, P10- ja P9-nuoret, tytöt

Uusi seura maksaa edellä mainitut maksut. Mikäli P15-juniorijoukkue tai sitä nuoremmat juniorijoukkue kokonaisuudessaan vaihtaa seuraa puolitetaan luettelointimaksut.

Luettelointimaksut määräytyvät aina ylemmän sarjatason mukaan.

LUOVUTUSMAKSUT
Bandyliigassa, P21 - ja P17-nuorissa ei luovutuksia sallita.  Mikäli joukkue luovuttaa P21- tai P17-nuorten sarjassa seuraa siitä 1500 euron sakko, sulkeminen sarjasta sekä otteluiden mitätöiminen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta lopputurnauksen järjestämiseen.

P15- ja sitä nuorempien ikäluokissa sallitaan yksi luovutus, toisesta luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta. Luovuttanut joukkue ei kuitenkaan voi osallistua lopputurnaukseen. Mikäli joukkue suljetaan luovutusten takia sarjasta, mitätöidään sen kaikki ottelut.

P15- ja sitä nuoremmat
150 € I luovutus
250 € II luovutus sekä sarjasta sulkeminen

Mikäli lopputurnaukseen pelillisesti selviytynyt joukkue luopuu lopputurnauspaikastaan, peritään joukkueelta 500 €:n sakko.

VASTALAUSEMAKSU
170 €                    Jos vastalause hyväksytään, maksu palautetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISMAKSUT
20 € Kaksoisedustus ja yli-ikäisanomusmaksu/pelaaja. Maksu maksetaan myös seurojen välillä tapahtuvista kaksoisedustuksista. Pelaajan lisenssi on oltava maksettuna siinä vaiheessa, kun K- tai Y-lupaa haetaan.

KAKSOISEDUSTUS- JA YLI-IKÄISEN PELAAJAN MERKITSEMINEN
Kaksoisedustus- ja yli-ikäinen pelaaja merkitään ottelupöytäkirjaan siten, että nimen eteen laitetaan K/tai Y-kirjain, mikäli merkintää ei ole tällöin vastajoukkue merkitsee ottelun jälkeen ottelupöytäkirjan vastalausekohtaan maininnan asiasta sekä ilmoittaa siitä liiton toimistolle välittömästi ottelua seuraavana arkipäivänä.

Sanktio
50 € Mikäli K-/tai Y-pelaajan merkintä puuttuu ottelupöytäkirjasta             

KASVATTAJAMAKSU
340 € Bandyliiga
Rekisteröintilomake on oltava täydellisesti täytettynä liiton toimistolla sekä maksut suoritettuna 31.10.2011 mennessä.
Edellyttäen, että kaikki seurat ovat hoitaneet maksut ja listat asianmukaisesti liiton toimistolle määräajassa, liitto suorittaa maksut edelleen seuroille 15.11.2011.
Rekisteröimismaksua ei makseta yli 28-v pelaajasta. Pelaaja voi kilpailukauden aikana kuitenkin täyttää 28 vuotta. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta vasta 22.5.2011 jälkeen, hänestä kasvattajamaksu pelivuosien mukaan.

ULKOMAILLE/ULKOMAILTA SIIRTYVÄ PELAAJA
Käsittelymaksu liitolle 300 €, josta 100 € tilitetään FIB:lle.
Pelaajasiirron yhteydessä maksetaan kansainvälinen kirjaamismaksu 300 euroa sekä maan kansallinen voimassaoleva kirjaamismaksu.


KASVATTAJARAHAMAKSU ULKOMAILLE TAPAHTUVASSA SIIRROSSA

13–21-vuotiaspelaaja, enintään 6000 €

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa myös silloin, kun ulkomainen pelaaja tulee Suomeen.

Seurojen kanssa vuosittain sovitaan jakosuhde, kaudella 2011–2012 seurat 60 % - 40 % liitto

KILPAILULISENSSIMAKSUT / HUOM! EI SISÄLLÄ VAKUUTUSTA

A-lisenssi/kilpailulisenssi
77 € Bandyliiga
77 € P21-nuoret
76 € Valioerotuomarit  
22 € Muut erotuomarit
65 € P17- ja P15-nuoret
64 € P13- ja P11-nuoret  
42 € P10- ja sitä nuoremmat
58 € Naiset
41 € T 95 ja T 98

Mikäli pelaaja toimii erotuomarina, on hänen otettava pelaamista varten pelaajalisenssi ja
erotuomaritoimintaa varten erotuomarilisenssi. Bandyliigassa toimiva erotuomari lunastaa Valioerotuomarilisenssin.

H-lisenssi/Harrastelisenssi
17 € Alueelliset sarjat, Suomi-sarja, kaukalopallo
5 € Jääpallo- ja luistelukoulut
7 € Valmentajat, huoltajat, ottelusihteerit ym. vapaaehtoistyöntekijät. Jokaisella joukkueeseen nimetyllä toimihenkilöllä tulee olla ko. lisenssi ja se sisältää Pohjolan tuplaturvavakuutuksen


PRONSSIOTTELUN TALOUS

Pronssiottelun taloudelliset määräykset

Kotijoukkue vastaa ottelun erotuomari- ja sihteeri-palkkioista, kenttävuokrasta sekä ottelun pääsylipuista. Mikäli ottelun tuloista jää mainittujen vähennysten (erotuomari-, sihteeripalkkiot, kenttävuokrat, pääsylippujen painatus) jälkeen voittoa on kotijoukkueen maksettava ko. potista ensin vierasjoukkueen matkakulut (vierasjoukkueen matkakulut huomioidaan halvinta mahdollista matkustustapaa käyttäen).  Kulut maksetaan alkuperäistositteita vastaan. Päivärahoja ja ruokarahoja ei makseta. Näiden vähennysten jälkeen jäljelle jäävä osuus on pronssiottelun järjestäjän. 
Pronssiottelun järjestäjän on tehtävä kirjallinen tiliselvitys ottelun kuluista ja tuotoista.
Tiliselvitys on toimitettava Suomen Jääpalloliitolle kahden viikon sisällä ottelun pelaamisesta.

Finaaliottelun talous

Suomen Jääpalloliitto ja finaaliottelun kotijoukkue vastaavat yhteistyössä finaaliottelun
käytännön järjestelyistä.

Finaalin talous