Nuorisotoiminnan kehittäminen

Nuorisoprojekti hakee ohjaajia talvelle 2018-2019

 

Lähde SJPL:n Nuorisoprojektille ohjaajaksi!

Suomen Jääpalloliitto hakee  nuorisoprojektiin ohjaajia kaudelle 2018–2019. Toimintaa järjestetään koko maan alueella ns. jääpallopaikkakunnilla ja lisäksi Seinäjoella ja Kemissä.
Vastuualueena on ensisijaisesti oman alueen nuorisoprojektin suunnittelu ja toteutus.

Työsuhde on määräaikainen 31.4.2019 asti ja työ suoritetaan oman työn tai opiskelun lisänä. Työajat sovitaan tarkemmin erikseen.

Mikäli sinulla on kokemusta ryhmien vetämisestä ja olet kiinnostunut lasten ja nuorten ohjaustoiminnasta niin ota rohkeasti yhteyttä! Hakijalta edellytetään luistelutaitoa ja innostuneisuutta. Kokemukset jääpallosta ovat eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Thomas Huber puh 050 5599507 thomas.huber@reims.fi.
Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteyttä edellä mainittuihin viimeistään 31.5.2018

 

Helsingin Kontula-projektille haetaan apuohjaajia

Suomen Jääpalloliitto hakee Helsingin Kontulassa jatkuvaan jääpalloprojektiin apuohjaajia.
Alakouluikäisten ryhmien vastuu vetäjää ja ohjaajia tarvitaan tekojääkaudelle.  Työtehtävät sisältävät myös erikseen sovittavien koululuokkien/oppilaitten opettamista koulupäivän aikoina.

Tässä hyvä tilaisuus lisäansioon esim. opiskelijalle, joka on kiinnostunut liikunnasta ja jääurheilusta. Mikäli sinulla on kokemusta ryhmien vetämisestä ja olet kiinnostunut lasten ja nuorten ohjaustoiminnasta niin ota rohkeasti yhteyttä! Hakijalta edellytetään luistelutaitoa ja innostuneisuutta. Kokemukset jääpallosta ovat eduksi, mutta ei välttämätöntä.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen thomas.huber@reims.fi 31.5.2018 mennessä

Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja  Thomas Huber puh 050 559 9507 thomas.huber@reims.fi

 

Nuorisoprojektin materiaalipankki

Jääpalloliiton organisoima nuorisoprojekti on käynnistynyt. Projektin materiaalit löytyvät täältä:

PP esitys projektista
– Ohjaajanopas
– Ohjeita ohjaajalle

– lajin perustaitojen opettaminen

Nuorisoprojekti Vera Mäkelän johdolla on laatinut 2015 oppaan jääpallon perustaitojen opettamiseen, tutustu ja käytä!lyönti, you tube

– Kunniakirjapohja
– Tapahtumaan kutsumalli
– ohjeita kouluturnauksen järjestämiseksi, Joni Maaranen
koulukirjemalli

 

Nuorisotoiminnan kehittäminen

Nuoriso- ja kehittämisvaliokunnan (NuVa) puheenjohtajana on kaudella 2009–10 toiminut Timo Wallius Helsingistä.

Keväällä 2009 NuVa:n keskeisiksi tehtäväksi on määritelty:

 1. Kilpailuasiat (E-C-juniorit)
 2. Nuori Suomi ja Sinettiseura-asiat
 3. Lajin ja seuratoiminnan kehittämisasiat

Valiokunnan tehtävät on jaettu niin, että NuVa:ssa toimii kaksi työryhmää, jaosta. Kilpailu ja Nuori Suomi -asiat määriteltiin NuVa:n Kilpailujaokselle ja lajin ja seuratoiminnan asiat Kehittämisjaostolle (Liittohallitus 11.8.2009).

Kilpailujaoksessa ovat toimineet Timo Wallius, Keijo Tulomäki sekä Kristina Koskela. Ryhmä on hoitanut kilpasarjoihin liittyneet asiat (sarjat, SM-turnaukset, Y-paperit jne.)

 

NuVa:n tärkeimpänä asiana on ottaa haaste vastaan jääpallon harrastajamäärien kasvattamiseksi!

Kehittämisjaoksen (-työryhmän) tavoitteita ja työskentelytapoja on arvioitu vuoteen 2012 ulottuvan ajanjakson kannalta. Työryhmän vetäjänä on toiminut Thomas Huber. Kokonaistavoite on pilkottu viiteen osa-alueeseen:

 1. Nykyisten harrastajien saaminen SJPL:n alaiseen toimintaan
 2. Jääpallo- ja luistelukoulujen vahvistaminen ja käynnistäminen
 3. Suomi-sarja toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvattaminen
 4. Kortteli- tai koululaisjääpallon kehittäminen
 5. Seurojen ja liittojen välinen yhteistyö

Kunkin tavoite puolestaan sisältää joukon toimenpiteitä, joita ovat:

 1. Nykyisten harrastajien saaminen SJPL:n alaiseen toimintaan
 • Lisenssirakenteen uudistus
 • Lisenssin ostamisen helppous
 • Tulospalvelu yhteydessä lisenssiin
 • Kaikilla harrastajilla SJPL:n lisenssi
 1. Jääpallo- ja luistelukoulujen vahvistaminen ja käynnistäminen
 • Koulutusmateriaalit yhtenäiseväksi
 • Ohjauskortit vetäjille
 • Esittely- ja mainosmateriaalit seuroille
 • Lisenssipalautukset (jpk-lisenssistä) seuraavan vuoden toimintaan
 1. Suomi-sarja toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvattaminen
 • Polku nuorille Bandyliigaan
 • Lajin harrastamisen jatkaminen ilman Bandyliigauraa
 • Lopettaneiden pitäminen mukana toiminnassa
 • Luoda pohjaa vakavammalle kilpailutoiminnalle
 • Lisenssipalautukset seuraavan vuoden toimintaan
 • Kasvualusta uusille jääpallokoulu-, juniori- ja seuratoimijoille
 1. Kortteli tai koululaisjääpallon kehittäminen
 • Tutustuminen lajiin
 • Koulujen väliset kilpailut
 • Ohjaus seurojen junioritoimintaan
 • Yhteys jääpallokouluihin
 1. Seurojen ja liittojen välinen yhteistyö
 • Liitto ja seurat – seurat vastuussa eri osa-alueiden kehitystä
 • Yhteistyö eri lajien kanssa
 • Tekemisen jakaminen kaikkien hyödyksi

Nuorisojääpallon kehittäminen tarvitsee toimijoita. Osaan tehtävistä on jo seuroissa ja liitossa toimijoita, mutta lisää kaivataan. Jokaiselle osa-alueelle tulisi nimittää vastuuhenkilö. Tehtävien pilkkominen edesauttaa tekemistä ja kenenkään antama työpanos ei muodostu kohtuuttomaksi.

Käytännössä NuVa ja sen työryhmät ovat kokoontuneet pääosin sähköpostin välityksellä. Tämä mahdollistaa sen, että toimintaa voi kuulua useampikin henkilö. Mitä enemmän väkeä toiminnassa on, sitä enemmän nuorisotyötä saamme tehtyä. NuVa:n työryhmiin voi liittyä myös kauden aikana. NuVa pyrkii myös kokoontumaan vuosikokousten yhteydessä.

Kauden aikana NuVa:ssa on valmisteltu Toimintasuunnitelman (Action Plan) laatimista, eli tehtävien tarkemmasta sopimisesta toimijoiden kesken sekä edelleen tehtävien jakamiseksi seuroissamme.

 

Asiasta voi lähestyä NuVa:n toimijoita, liiton toimistoa sekä LH:n jäseniä. 

NuVa:n psta,
Timo Wallius (Kilpailujaos)
Thomas Huber (Kehittämisjaos)

Osta lisenssi

Veikkauksen pelit

Yhteistyökumppanit

outsource
outsource
outsource
pocal
pocal
pocal
vikingline
vikingline
vikingline
jtk
jtk

Bandy in Finland

Bandyn i Finland